FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Yönetimin Yazısı

Değerli Velilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz,

Çağdaş eğitim ve öğretimin bir gereği olarak okulumuz, bireyi temel hedeflerinin odak noktasına yerleştirmiştir. ’Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.’’  IB Dünya Okulu olan Beykent Okulları bu düşünceden hareketle 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları edinmiş akademik ve sosyal yönden dengeli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Biz, öğrencilerimizi hoşgörüyle yetiştirir; onları yüreklendirip destekler; onlara, başta kendilerine olmak üzere, tüm insanlara güven duymayı öğretiriz. Onların haklarına saygı göstererek onlara, insanlara hakça davranmayı benimsetiriz. Çünkü eğitim modelimiz bireyin gelişimi, olgunluğu, özgürlüğü ve bunlara bağlı olarak mutluluğu merkeze alır.

Bizler başarının sistemli ve disiplinli bir çalışma ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda tüm demokratik ortamlarda olduğu gibi, okulumuzda da öğrencilerimizin mutluluğu ve kurumumuzun saygınlığının sürekliliği için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Öğrenci ve velilerimizden beklentimiz karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bizlere destek olmalarıdır.

İş birliğiniz ve göstereceğiniz anlayış için teşekkür ediyor ve bu eğitim yolculuğunda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla

Okul Yönetimi

 

Bu sayfa en son 2016-10-21 11:26:59 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı