FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Devam - Devamsızlık

DEVAM – DEVAMSIZLIK

Öğrenciler, okul saatleri dahilinde tüm derslere, eğitsel amaçlı etkinliklere ve okul idaresince düzenlenen toplantı, tören ve kutlamalara hastalık nedeniyle evde kalmadıkları ya da eve gönderilmedikleri sürece katılmak zorundadırlar.

Geç Kalma ve Devamsızlık

Öğrencinin hastalık veya herhangi bir nedenle okula gelmemesi durumunda, öğrenci velisi (aynı gün içerisinde) saat 09.15’e kadar telefon ederek okulu bilgilendirmekle yükümlüdür. Resmi ya da özel bir sağlık kurumundan veya sağlık ocağından alınmış doktor raporu ile belgelendirilen devamsızlıklar, özürlü devamsızlıklardır. Bu raporların özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okula verilmiş olması zorunludur.

Okula zamanında gelmeyen öğrenciler okula geldiklerinde Müdür Yardımcısından aldığı geç kağıdı ile derse girer. Sabah saat 09:00’a kadar geç kalan öğrenci, e-okula geç olarak işlenir ve bu durum özürsüz devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışında gün içerisinde mazeretsiz olarak derse geç kalan öğrenciye, Davranış Politikası gereğince ders öğretmeni tarafından uyarı verilir.

Günlük toplam ders saatinin 1/2 si ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Bir öğrenci yıl boyunca 10 gün özürsüz olarak okula gelmez ise, akademik durumu ne olursa olsun sınıfta kalır ve sınıf tekrar eder.

Bir öğrencinin yıl boyunca özürlü ve özürsüz devamsızlıkları toplamı 30 günü aşamaz.

Mazeretsiz olarak üst üste iki gün okula gelmeyen öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Hastalık, doktor randevusu, veya ailevi sebepler gibi nedenler yüzünden okula gelemeyecek olan öğrencilerin bir gün önceden okul idaresinden izin almaları gereklidir.

Eğer öğrenci, velisinin bilgisi dahilinde sabah okula gelememiş ise saat 09:30’a kadar öğrenci velisi tarafından ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verilmesi gereklidir. Eğer bilgi verilmemiş ise, öğrenci velisi Çağrı Merkezimiz tarafından 4442990 veya 4441997 numaraları telefonlar aracılığıyla 09:30-10:30 saatleri arasında aranarak öğrencinin durumu takip edilir.

Herhangi acil bir sebep ile okuldan ayrılması gereken öğrencilerin aileleri, okul idaresine önceden bilgi vererek çocuklarını okuldan alabilirler. Bu durumda öğrenciler izinli sayılırlar. Zorunluluk yok ise, bu tür isteklerin yapılmaması, öğrencinin derslerden alınmaması ve doktor randevularının okul sonrası saatlere ayarlanması gereklidir.

Sağlık durumu nedeniyle okula gelemeyen öğrenciler, sağlık kurumlarından alacakları raporu 5 (beş) iş günü içerisinde okul idaresine teslim etmelidirler. Bu durumda öğrenci raporlu sayılır. (özürlü devamsızlık)

Okul ve M.E.M tarafından görevlendirilmiş öğrenciler devamsız sayılmazlar.

Eğer öğrenci okulda iken, herhangi bir nedenle okul idaresine haber vermeden okulu izinsiz terk eder ise, Disiplin Kuruluna sevk edilir. Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli ceza süreci başlatılır.

Öğrenciler, ders esnasında acil bir durum olmadığı sürece sağlık servisine gitmek için izin alamazlar.

Ders öğretmeni gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi sağlık servisine gönderir. Sağlık servisine gitmesi gereken öğrenci, Müdür Yardımcısından izin alarak gider. İzin kağıdını sağlık servisine teslim eder. Sağlık servisinden dönen öğrenci, hemşireden aldığı belge ile derse girer.

Öğrenci, öğretmenlerce hazırlanan ve okulda ilan edilen sınav takvimine göre yapılan sınavlara katılmak zorundadır. Öğrenciler okula yalnız sınava girmek amacıyla gelemezler. Hastalık veya görevli, izinli konumu ile bir sınava giremeyen öğrenci, o sınavı döndüğü gün olmak üzere hazırlanmalıdır. Devamsızlık süresi 2 gün veya daha fazla ise, telafi sınavının gününe o dersin öğretmeni ve zümre başkanı karar vereceklerdir.

Beden Eğitimi Derslerinde Devamsızlık

a. Beden Eğitimi Derslerinden İzinli Olabilme

Kendisini “Beden Eğitimi” dersine giremeyecek kadar rahatsız hisseden öğrencinin velisi, durumu okul idaresine bildirir. Okul idaresi sağlık servisini görüşü doğrultusunda, öğrencinin o günkü dersten izinli olup olmayacağına karar verir. İzinli olan öğrenci dersi dışarıdan izlemek zorundadır.

b. Beden Eğitimi Derslerinden Raporlu Olabilme

Sağlık nedeni ile Beden Eğitimi dersinden belirli bir süre ya da bütün bir ders yılı raporlu olması gereken öğrencinin velisi okul idaresine başvurur. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan rapora göre işlem tamamlanır. Beden Eğitimi dersinden raporlu olan bir öğrenci, bedensel faaliyeti gerektiren kol çalışmalarına da katılamaz. Beden Eğitimi derslerinden raporlu olan öğrenciler teorik olarak sınav olurlar.

Bu sayfa en son 2016-10-21 11:37:29 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı