FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Misyon & Vizyon

MİSYON


TRMBM Organizasyonu; okulumuzun sosyal bilimler bölümü öğretmenleri önderliğinde gerçekleşen bir etkinlik olup, sosyal bilimler bölümünün vizyon ve misyonuna uygun hizmette bulunan bir etkinliktir.
Sosyal bilimler bölümü olarak misyonumuz: “Sosyal ve kültürel olarak kendini ifade edebilen, düşünen, sorgulayan, eylemde bulunan, farklı görüşlere saygı duyan, kültürel ve toplumsal sorunlara duyarlı, geçmiş ve gelecek arasında ilişki kurabilen, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen, küresel düşünüp lokal olabilen bireyler yetiştirmek en temel varlık nedenimizdir.”
Etkinlik; Katılımcıların modern tartışma kültürünün gelişeceği, fikirlerini özgürce belirtip savunabilecekleri bir ortam yaratmayı, özgüvenlerinin artacağı, değişik kültürlere, sosyo- ekonomik durumlar ve görüşlere sahip gençlerin bir araya gelerek, açık görüşlü ve fikirlere saygılı bir ortamda, uluslararası politika ve dünya problemleri hakkında bilinçleneceği ve bu problemleri sorgulayarak çözüm önerisi üreteceği bir süreci başlatmayı ve yaygınlaştırmayı ilke edinmiştir.

 


VİZYON


Yarının, özgüveni yüksek, açık fikirli, modern tartışma kültürüne sahip ve iletişim becerileri gelişmiş önder toplumunu oluşturacak gençlere bu yetileri aşılamak. Gençlerimizde Saygı ve Hoşgörü, Açık Fikirli Olmak, Demokrasi ve Tartışma Eğitimi, Doğru İletişim, Takım Çalışması gibi yetiler oluşturabilmek.

Bu sayfa en son 2014-01-07 16:27:21 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı