FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Hedeflerimiz
 • İnsan haklarına saygılı ve demokratik bireyler yetiştirmek
 • Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen bireyler olmalarını sağlamak
 • Yaşadığı çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlamak
 • Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlamalarını sağlamak
 • Ahlaki değerlere sahip, topluma katkısı olan bireyler olmalarını sağlamak
 • Bilgiyi yalnızca tekrar eden değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, farklı bilgileri birbirine bağlayan ve kullanabilen bireyler yetiştirmek
 • Okuyan, tartışan, analiz edebilen, yorumlayan bireyler olmalarını sağlamak
 • Bilimsel araştırmaları ve çalışmaları, metotları ve sonuçları anlayan ve yaşamlarında uygulayan bireyleri yetiştirmek
 • Farklı yaşam tarzlarına ve kültür ortamlarına uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmek
 • Birey ve toplum üzerinde etkili olan kültürleri anlayacak, bu kültürler arasındaki etkileşimi fark etmelerini sağlamak
 • Kişisel hak ve sorumluluklarının bilincinde olacak bireyler yetiştirmek
 • Eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırmak
 • Yaşadıkları toplumun ve Dünya ülkelerinin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını kavrayıp, bu özelliklere ilişkin çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak
 • Küresel sorunlara duyarlı, küresel sorunlar için çözüm üreten, risk alan bireyler olmalarını sağlamak
 • Uluslar ve uluslar arası projelerde ilerleme kaydetmek ve öğrencilerin öğrenen, sorgulayan bireyler olmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin, ahlaki değerlere sahip, topluma katkısı olan bireyler olmalarını sağlamak
 • Toplum içinde konuşmalarına olanak sağlayarak özgüven ve düşüncelerini ifade edebilme becerisi kazandırmak.
Bu sayfa en son 2014-01-07 16:29:16 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı