FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
İngilizce Etkinlikleri

Anaokulumuzdaki İngilizce dersinin amacı, öğrencilere erken yaşta yabancı dil farkındalığı kazandırmak, İngilizceye karşı olumlu tutumlar oluşturmak ve ileriki yaşlarda öğrenecekleri diğer dillerde kolaylık sağlamaktır. Okulumuzdaki İngilizce ders programı haftada 36-48 ay grubunda 5 saat, 48-60 ay ve 60-69 ay grubunda ise 8 saatten oluşmaktadır. 36-48 ay grubundaki öğrencilerin İngilizce derslerinin tamamı yabancı öğretmen tarafından öğretilirken 48-69 ay grubundaki öğrencilerin haftalık sekiz ders saatinin dördüne Türk İngilizce öğretmeni girerken dört ders saatine de yabancı İngilizce öğretmen girmektedir. Öğretmenlerimiz derslerde ve teneffüslerde İngilizce konuşmaktadır. Derslerde uygulanan aktiviteler çoklu zeka kuramı göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Her ders farklı becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmektedir. Derslerin işlenişi tüm duyulara hitap edecek şekilde farklı teknolojik materyallerle desteklenmektedir. İngilizce dersindeki amacımız, öğrenciye dili yaparak ve yaşayarak kazandırmaktır. Bu amaca ulaşma yolunda en çok dikkat ettiğimiz unsur, dili ezberletmek değil; renkli ve eğlenceli yönleriyle dili sevdirmek ve öğrencinin dili doğal yolla kazanmasını sağlamaktır.

İngilizce dersini işlerken dili her yönüyle öğrenciye göstermeyi hedeflemekteyiz. Dersler arasında aktivite çeşitliliği sağlamak, farklı şekilde öğrenen öğrencileri derste aktif kıldığı için önemlidir. Aktivitelerimiz şu şekilde değişkenlik göstermektedir: şarkı söyleme, hikaye dinleme, nokta birleştirme, boyama yapma, DVD ve görüntülü hikaye izleme, parmak oyunları oynama v.b. Bu yaptığımız aktivitelerin içeriği o hafta işlenecek konulardır. İşlediğimiz konuyu bu şekilde farklı aktivitelerle desteklediğimizde öğrenci farkında olmadan farklı farklı etkinliklerle tek bir konu üzerinde çalışmaktadır. Konu bu şekilde pekiştirilmektedir.

Velilerimizden, İngilizce eğitimi konusunda beklentimiz, evde öğrencilerimize fark ettirmeden arka plan uygulamaları yapmanızdır. Arka planda olacak İngilizce bir şarkı, bir film, bir diyalog öğrencinin telaffuzunu geliştirecek, ilerde kuracağı cümlelerin doğruluğunu artıracaktır. Sizi uyarmak istediğimiz nokta, öğrenciye İngilizce konusunda herhangi bir baskı yapmamanızdır. Okulda uyguladığımız çalışmalar ve siz ailelerin katılımıyla öğrenciler belli bir süre sonra günlük hayatta kullanılan kelimeleri, yapıları anlayabilir ve bunları kullanabilir düzeye geleceklerdir. 

Bu sayfa en son 2015-10-10 14:13:34 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı