FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
CİTO

Cito, okul öncesinde, anasınıfı öğrencilerinin ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini belirleyen bilişsel gelişim, ilköğretim öğrencilerini akademik olarak izleyen ve değerlendiren Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) ve akademik başarıya etki eden sosyal, eğitsel ve duyuşsal özelliklerin değerlendirildiği Öğrenci Sosyal Gelişim Programı (ÖSGP) modüllerinden oluşan öğrenci izleme sistemidir. 

Okul öncesinden başlayarak ilköğretim 8. sınıfa kadar olan süreçte öğrenci gelişimi takip etmeyi hedeflemiş CİTO uzmanları tarafından hazırlanmış Türkiye Bilim Kurulu tarafından denetlenen bir ölçme değerlendirme sistemidir. CİTO programı dijital formatla hazırlanmış olup 3-4 haftalık bir süreçte okulumuzca oluşturulan ölçme izleme programı tarafından uygulanmaktadır. Anaokulu öğrencilerimiz, CİTO Türkiye izleme sistemi alınarak çoklu zeka kuramları ile akademik ve sosyal açıdan en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

Bu sayfa en son 2013-06-17 11:15:29 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı