FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Branş Dersleri

Fen Eğitimi : Deneyler / Eğlenceli Bilim (Mad Science)

Bu branş ile öğrencilerin küçük yaşta bilime karşı ilgi ve meraklarını uyandırmak hedeflenir. Haftada 1 saat öğrenciler yaş gruplarına uygun, Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatını ve PYP temalarını destekleyecek deneyler yaparlar. Bu branş Eğlenceli Bilim (Mad Science) grubuyla yürütülen çalışmalar ile desteklenir. Her gruptaki öğrenci 4 atölye çalışması ve 3 ortak gösteriden yararlanır. 

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersi ile öğrencilerin görsel sanatlar kültürü ve müze bilinci ile tanışması amaçlanır. Öğrenciler yaşlarına uygun öğrendikleri farklı teknikler ile yaşadıkları çevreyi, olayları ya da hayalleri sanatsal boyutlara aktarmaları için desteklenir. Öğrencilerin el becerileri geliştirilirken, hayal güçleri, yaratıcılıkları ve farklı sanat biçimleri hakkında yorum yapmayı da öğrenmeye başlarlar.

Müzik

Öğrencilerin müziğe olan ilgilerini arttırmak, varsa müzik yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla orff, ritim ve beden perküsyonu gibi çalışmalar uygulanır. Öğrencilerimizin sanata bakış açılarını geliştirmek amacıyla müzik derslerimizde farklı ülkelerin müzik türlerinin ve enstrümanlarının incelenmesine de özellikle özen gösterilir.

Satranç

Satranç, öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek ve zihinsel düzeylerini arttırmak amacıyla programımızda yer verdiğimiz önemli bir etkinliktir.Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar veren, uygulayan ve sonuç alan çocuk, kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.

Bilgisayar

Bilişim teknolojisi dersi olarak öncelikli hedefimiz yeni nesillerin, hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmasını sağlamaktır. Öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojilerini, amacına uygun kullanmayı öğrenmeleri, bilgisayarı yaşamlarında bir eğitim aracı olarak kullanmalarını sağlamaya yönelik yaşlarına uygun çalışmalar yürütülür. Böylelikle öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışabilme, bilişim teknolojilerini üretim amaçlı kullanabilme becerileri geliştirilir.

Kişisel, Toplumsal ve Beden Eğitimi

Sporun bedensel gelişim ve ruh sağlığı açısından oldukça önemli bir aktivite olduğu gerçeğinden hareketle, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza sporu sevdirmek, ileriki yaşları için bir alışkanlık ve yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, bedensel koordinasyon oluşturmak ve kas gelişimini desteklemek amacıyla, konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından düzenli olarak yürütülen çalışmalardır.

Yüzme

Çocukların anatomik yapısına en uygun olan, aynı zamanda fiziksel gelişimlerini bütünsel anlamda en çok destekleyen spor etkinliği olan yüzme sayesinde çocuklarda kas ve iskelet sistemi dengeli biçimde gelişir. Yüzme, çocuğun bedensel koordinasyonunu sağlamasına yardımcı olur, kol ve göğüs kaslarını canlandırır, metabolizmalarının hızlanmasına yardımcı olur, vücuda kuvvet ve zindelik kazandırır, bağımsızlık ve öz güvenini pekiştirir. Tüm bunların yanı sıra çocukların farklı öğrenme deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Okulda yüzme sporu her hafta 2 saat olarak gerçekleştirilir. Yüzme havuzunun anaokulu binasında olması nedeniyle öğrenciler, hava sirkülasyonuna maruz kalmadan yüzme etkinliğini gerçekleştirip sınıf ortamına dönerler.

Türk Halk Oyunları ve Modern Dans

Türk Halk Oyunları ve Modern Dans; bünyesinde ritim, müzik ve hareket gibi birçok disiplini barındırmaktadır. Bu üç temel kavram, öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Öğrencilerin hızlı düşünme, karar verme ve uygulama yetisini artırır. Bu derslerimiz ile grup toplum bilincinin oluşturulmasının yanı sıra öğrencilerin; birlikte hareket etme, kendini ifade etme, önemli hissetme ve kendine güven gibi sosyal ihtiyaçlarının doyurulmasına da yardımcı olunur.

Yabancı Dil - İngilizce

Anaokulundaki İngilizcenin amacı, öğrencilere erken yaşta yabancı dil farkındalığı kazandırmak,İngilizceye karşı olumlu tutumlar oluşturmak ve ileriki yaşlarda öğrenecekleri diğer dillerde kolaylık sağlamaktır. Okuldaki İngilizce ders programı haftada 36-48 aylık grubunda 5 saat, 48-66 aylık grubunda ise 8 saatten oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz derslerde ve teneffüslerde sürekli İngilizce konuşmaktadır. Derslerde uygulanan aktiviteler çoklu zeka kuramı göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Her ders farklı becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmektedir. Derslerin işlenişi tüm duyulara hitap edecek şekilde farklı teknolojik materyallerle desteklenmektedir. İngilizce dersindeki amacımız, öğrenciye dili yaparak ve yaşayarak kazandırmaktır. Bu amaca ulaşma yolunda en çok dikkat ettiğimiz unsur, dili ezberletmek değil; renkli ve eğlenceli yönleriyle dili sevdirmek ve öğrencinin dili doğal yolla kazanmasını sağlamaktır.

Bu sayfa en son 2013-06-17 11:11:31 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı