FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri

Eğitimin temelinde çocukların yaşayarak öğrenmelerini ve ilgi duydukları alanlara yönelmelerini sağlamak yatmaktadır. Okul yaşantısı çocuklara düşüncelerini yönlendirme, kavramsal ölçütleri temel alarak bilgilerini sınıflandırabilme becerilerini kazandırmaktadır. Bunun sonucunda çocuklar yeni öğrenme stratejileri geliştirebilmekte ve öğrendikleri bilgileri değişik alanlarda kullanabilmektedirler. Bilgisayarla eğitim, çocukların ilgi duydukları pek çok alan için olanak yaratmaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların gelişimlerine uygun hazırlanan eğitim programları, çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri sayesinde çocukların yaratıcılıkları ve eleştirel düşünceleri gelişmekte, çocuklar birbirleriyle iletişim kurmakta ve amaca ulaşmak için birlikte çalışabilmektedirler. Bu paylaşım da çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapmaktadır.

Bu sayfa en son 2015-10-10 14:11:41 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı