FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
60 Ay ve üstü

2016-2017 Özel Edirne Beykent Anaokulu PYP Sorgulama Programı

Büyük Grup (60 Ay ve Üstü)

TEMA İSMİ KAVRAMLAR BAĞLANTILI KAVRAMLAR SADELEŞTİRİLMİŞ
ANA FİKİR
SORGULAMA HATLARI
KİM OLDUĞUMUZ şekil,
bakış açısı,
dönüşümlü düşünme
kimlik,
benzerlikler ve
farklılıklar
  Kişilik özelliklerimiz, becerilerimiz ve ilgi alanlarımızı bilmemiz; öğrenmemiz ve gelişimimize katkı sağlar. • Fiziksel, sosyal ve duygusal özellikler
• Kendimizle başkaları arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar
• Kişisel beceriler ve ilgi alanları
BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN şekil,
bağlantı,
bakış açısı
kültür, 
ihtiyaçlar,
mülkiyet,
yerellik
 Evler, kültürün ve yerel çevrenin izlerini yansıtır. • Bir evi oluşturan unsurlar
• Evlerin aile değerlerini nasıl yansıttığı
• Evlerin yerel kültürü nasıl yansıttığı
• İnsanların oturdukları yerleri belirleyen
koşullar
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ şekil,
bağlantı,
bakış açısı
inançlar,
değerler,
aidiyet,
kültür
Kutlamalar ve gelenekler,
ortak inanç ve değerlerin
göstergesidir.
• İnsanların neden kutlama yaptıkları
• Geleneklerin ve kutlamaların özellikleri
• Kutlamaların ve geleneklerin sembolik
anlamları
• İnsanların kutlamalara ve geleneklere ne
anlam verdikleri
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ sebep-sonuç,
değişim,
bağlantı
döngüler,
transformasyon,
benzerlikler ve
farklılıklar
Bütün canlılar, bir değişim sürecinden geçer. • Büyüme örüntüleri
• Canlıların yaşamları boyunca nasıl
değiştikleri
• Yaşam döngülerini etkileyebilecek
etmenler
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ şekil,
işlev,
değişim
ağ,
teknoloji,
sürdürülebilirlik
Topluluklar, ihtiyaçlarını
karşılayan ulaşım sistemleri
yaratmak için çaba sarfeder.
• Ulaşım sistemlerinin özellikleri
• Ulaşım araçlarını kullanırken uymamız gereken kurallar
• Ulaşım sistemlerinin değişen
ihtiyaçlara nasıl cevap verdikleri
GEZEGENİ PAYLAŞMA sebep-sonuç,
bakış açısı,
sorumluluk
koruma,
gelişim,
karşılıklı bağımlılık
İnsanlar, doğal ortamları farklı biçimlerde kullanır ve değer verir. • Yerel çevredeki doğal ve insan yapımı öğeler
• Yerel çevrelerin insanların ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı
• Doğal alanların değerinin yerel  çevrede nasıl bilindiği
Bu sayfa en son 2016-10-15 15:22:35 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı