FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
48-60 Ay

2016-2017 Özel Edirne Beykent Anaokulu  PYP Sorgulama Programı

Orta Grup (48-60 Ay) 

 

TEMA İSMİ KAVRAMLAR BAĞLANTILI KAVRAMLAR SADELEŞTİRİLMİŞ
ANA FİKİR
SORGULAMA HATLARI
KİM OLDUĞUMUZ işlev,
bağlantı,
sorumluluk
işbirliği,
arkadaşlık,
denge
İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri, yaşam kalitelerini etkiler. • Nasıl ilişkiler geliştirdiğimiz
• İlişkilerin bizi nasıl etkilediği
• İlişkide roller ve davranışlar
BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN şekil,
işlev,
dönüşümlü
düşünme
geçmişe ait eşya,
tarih,
değer
  Eski dönemlere ait eşyalar,
insanlığın geçmişini
anlamamızı sağlar.
• İnsanların geçmişimize ait eşyaları nasıl incelediği
• Geçmişimizi anlatan eşyaların
geçmişimizi anlamamızda bize nasıl
yardımcı olduğu
• İnsanların neden geçmişlerini anlatan
eşyaları sakladığı ya da attığı
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ şekil,
bağlantı,
bakış açısı
iletişim,
nitelendirme,
ifade
Hikayeler dinleyicilerin
ilgisini çeker ve anlam
aktarımını sağlar.
• Etkili bir hikayenin nasıl kurgulandığı
• Hikayelerin ne anlattığı
• Hikayelerin nasıl yaratıldığı ve
paylaşıldığı
• Hikayelerin uyandırdığı hisler ve
duygular
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ işlev,
sebep-sonuç,
değişim
davranış
 tahmin,
inovasyon
Malzemelerin özellikleri, insanların malzemeleri nasıl kullanacakları konusunda fikir verir. • Malzemelerin özellikleri
• Malzemelerin değişen özellikleri
• Malzemelerin yeni amaçlar için
kullanıma sokulması ve uygulanması
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ değişim,
bağlantı,
sorumluluk
bileşenler,
süreç,
seçim
Birçok ürün tüketilmeden
ya da kullanılmadan önce
değişim sürecinden geçer.  
Ürünlerin nereden geldiği -kaynağı
Ürünlerin geçirdiği değişimler
Ürünlerin dağıtımı
İnsanların kullandıkları ürünleri nasıl
seçtikleri
GEZEGENİ PAYLAŞMA sebep-sonuç,
bakış açısı,
sorumluluk
karşılıklı bağımlılık,
sistemler
 Bitkiler hayatımızda bir rol üstlenirler  ve Dünya’da yaşamın sürmesini sağlar. • Bitkilere bakmak
• Bitkilerden elde ettiğimiz ürünler
• Bitkilerin dünyadaki yaşama nasıl katkı sağladıkları
Bu sayfa en son 2016-10-15 15:18:40 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı