FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
4. Sınıflar
TEMA  KAVRAMLAR BAĞLANTILI KAVRAMLAR ANA FİKİR SORGULAMA HATLARI
KİM OLDUĞUMUZ İşlev,
bağlantı,
sorumluluk
sistemler,
 karşılıklı
bağımlılık,
sağlık,
 iç denge
 Vücudumuzdaki sistemler arasındaki uyum, sağlığımızı ve yaşamımızı sürdürmeyi etkiler. • Beden sistemleri ve nasıl işledikleri
• Beden sistemlerinin nasıl karşılıklı
bağımlılık içinde olduğu
• Yaşam tarzına yönelik seçimlerin beden üzerindeki etkisi
BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN şekil
değişim
bağlantı
devamlılık
ilerleme
fark
geçerlilik
Geçmiş medeniyetlerin kanıtları bugünün toplumlarıyla bağlantılar kurmak için kullanılabilir. Medeniyetlerin ve toplumların özellikleri
Geçmiş ile şimdiki zaman arasında bağlantılar
Geleceğe dair çıkarımlar
Kanıt toplamada incelemede onaylama söz konusu olan süreçler
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ değişim
bağlantı
bakış açısı
estetik
metafor
Tarih boyunca insanlar sanat aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girip iletişim kurmuşlardır. İnsanların, sanat aracılığıyla nasıl iletişim kurduğu
Sanat eserlerinin nasıl iç görü ve bilgi kazandırdığı
Farklı kültürlerde mekanlarda ve zamanlarda sanatın rolü
Zaman içinde sanat şekilllerinin gelişimi
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ şekil,
sebep-sonuç,
sorumluluk
koruma,
dönüşüm
  Enerji, insanlığın ilerlemesi için değiştirilebilir,
 dönüştürülebilir ve kullanılabilir.
• Farklı enerji kaynağı çeşitleri
(yenilenebilir ve yenilenemez)
• Enerjinin nasıl kullanıldığı (dönüştürme)
• Sürdürülebilir enerji uygulamaları
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ İşlev
Bakış açısı
Sorumluluk
eşitlik
yurttaşlık
yönetim
hukuk
politika
Devlet sistemleri, yurttaşların yaşamlarını etkiler. Devlet sistemlerinin nasıl işlediği
Karar verme süreçlerinin insan haklarına ne kadar yansıttığı
Devletin yurttaşlar üzerindeki etkisi
Yurttaşlık hak ve sorumlulukları
GEZEGENİ PAYLAŞMA şekil,
bakış açısı,
dönüşümlü düşünme
eşitlik,
haklar,
esneklik,
sağlık
 Dünyanın birçok yerinde
 çocuklar çeşitli zorluklarla
risklerle ve fırsatlarla
karşı karşıya kalırlar.
• Çocukların karşı karşıya olduğu zorluklar,
riskler ve fırsatlar (yerel ve küresel)
• Çocukların zorluklara ve tehlikelere nasıl
karşılık verdiği
• Bireylerin, örgütlerin ve ulusların,
çocukları tehlikelerden korumak üzere
çalışma biçimleri
Bu sayfa en son 2016-10-21 11:59:27 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı