FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
36-48 Ay

2016-2017 Özel Edirne Beykent Anaokulu  PYP Sorgulama Programı

Küçük Grup (36-48 Ay) 

 

TEMA İSMİ KAVRAMLAR BAĞLANTILI KAVRAMLAR ANA FİKİR SORGULAMA HATLARI
KİM OLDUĞUMUZ şekil,
sorumluluk,
dönüşümlü düşünme
benzerlikler ve
farklılıklar,
aidiyet,
roller
 Aile içi ilişkilerimiz bizi her yönden etkiler. • Ailelerin çeşitliliği
• Aile içindeki sorumluluklar
• Aileler kişiliğimizi nasıl etkiler
BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN şekil,
işlev,
sebep-sonuç
alan,
yapı,
tasarım,
güvenlik
 İnsanlar, farklı amaçlarına göre binaları, yaşam alanlarını ve tesisleri kullanırlar. • Fiziksel alanların özellikleri ve
düzenlemeleri
• İnsanlar farklı alanları nasıl kullanır
• Diğerleriyle mekan paylaşırkenki
sorumluluğumuz
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ işlev,
bağlantı,
bakış açısı
hayalgücü, yaratıcılık,
iletişim
Oyun ile duygu ve
düşüncelerimizi ifade eder,
yeni fikirler ediniriz.
• Oyun aracılığıyla iletişim kurma
• Günlük malzemelerin yaratıcı bir biçimde
kullanımı
• Oyunda oyuncakların rolü
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ sebep-sonuç,
değişim,
bağlantı
döngüler,
etkileşim,
örüntü
Dünyanın doğal döngüleri
canlıların davranışlarını etkiler.
• Doğal döngüler (örneğin gece ve
gündüz, hava durumu, mevsimler)
• Dünyanın doğal döngülerine karşı
insanların davranışları
• Dünyanın doğal döngüleriyle ilgili
canlıların davranış örüntüleri
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ şekil,
işlev,
sorumluluk
topluluk,
kurallar,
etkileşim
İnsanlar ait oldukları topluluklarda çeşitli
roller üstlenirler.
• Ait olduğumuz çeşitli topluluklar
• Bizim topluluğumuzun bir parçası olan
insanların rolleri
• Toplulukların nasıl organize olduğu
GEZEGENİ PAYLAŞMA bağlantı,
bakış açısı
sorumluluk
özellikler,
ilişkiler,
ihtiyaçlar
 Hayvanlar ve insanlar farklı şekillerde, farklı çevrelerde birbiriyle etkileşim içindedir. • Hayvanların insanların hayatında oynadığı çeşitli roller
• Belli işlevler için belli hayvanların uygun olması
• Hayvanların iyi yaşamaları için bizim
sorumluluğumuz
Bu sayfa en son 2016-10-15 15:19:33 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı