FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
3. Sınıflar
TEMA  KAVRAMLAR BAĞLANTILI KAVRAMLAR ANA FİKİR SORGULAMA HATLARI
KİM OLDUĞUMUZ şekil, bakış açısı,
dönüşümlü düşünme
çeşitlilik,
algı,
adanmışlık
Değerler dünyaya dair ve insan olmanın anlamıyla ilgili
fikirler verir.
• Değerler ve bireyler arasındaki  benzerlikler ve farklılıklar
• Değerlerin, toplumların
oluşumuna ve eylemlerine nasıl  katkıda bulunduğu
• Manevi geleneklerin toplum  üzerindeki etkisi
BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN sebep-sonuç,
bakış açısı,
sorumluluk
etki,
önyargı,
 kanıt,
gerçek
Bir toplumun belirli olaylara karşı tepkileri; o toplumun geçmişinin ve değerlerinin anlaşılmasını sağlar.  • Belirli olayların yerel ve/veya küresel
olarak bilinmesinin yolları
• Belirli bir olayın bir topluluk üzerinde
nasıl bir etkiye sahip olduğu
• Belirli olaylarla ilgili görüşlerin neden
değişiklik gösterdiği
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ değişim
bakış açısı
dönüşümlü düşünme
kimlik
statü
imge
izlenim
Kişinin davranışı ve kendisini sunuş tarzı, kimliğinin farklı yönelerini ortaya koyar. Dış görünüş ve davranışın başkalarını algılayışımızı nasıl etkilediği
Kültürel ve toplumsal yaşayışımın bizler üzerindeki etkisi
Bir ifade biçimi olarak moda
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ sebep-sonuç,
değişim,
bağlantı
jeoloji,
adaptasyon,
hava durumu,
enerji
Dünyada ve atmosferde olan değişiklikler, insanların yaşama biçimlerini etkiler. • Dünya’nın farklı öğelerinin nasıl birbiriyle
bağlantılı olduğu
• Dünya'nın nasıl değiştiği ve değişmeyi
sürdüreceği
• Dünya’nın değişimine insanın verdiği
tepki
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ şekil,
işlev,
bağlantı
kültür,
 iletişim
araçları,
örüntü,
erişim
İşaretler ve semboller,
yerel ve küresel iletişimi
 kolaylaştıran insan yapım
sistemlerin bir parçasını
oluştururlar.
• İsim ve küçük resimlerin tanımlanması ve açıklanması
• Görsel dilin iletişimi nasıl kolaylaştırdığı
• Özel iletişim sistemleri
GEZEGENİ PAYLAŞMA şekil,
sebep-sonuç,
dönüşümlü düşünme
zenginlik,
güç,
erişim
Zenginliğin dağılımı,
toplulukların ve bireylerin
eşit fırsatlara olan erişimini
 etkiler.
• Zenginlik ve güç arasındaki ilişki
• Zenginliğin dağılımının, topluluklar ve
bireyler üzerindeki etkisi
• Kaynaklara ve fırsatlara adil erişim
Bu sayfa en son 2016-10-21 11:58:23 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı