FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
2. Sınıflar
TEMA  KAVRAMLAR BAĞLANTILI KAVRAMLAR ANA FİKİR SORGULAMA HATLARI
KİM OLDUĞUMUZ sebep-sonuç,
bakış açısı,
dönüşümlü düşünme
kimlik,
arkadaş baskısı,
fikir
Kendimize örnek
aldığımız kişiler, bireylerin ve toplumların  inanç ve değerlerini yansıtır.
• İnanç ve değerlerimizi nelerin belirlediği
• Nasıl ve neden rol modellerinin seçildiği
• Rol modellerinin seçimlerimiz ve
eylemlerimiz üzerindeki etkisi
BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN şekil,
sebep-sonuç,
bağlantı
coğrafya,
yerleşim,
değiştirme
Fiziki coğrafya, insan yaşamını ve yerleşimlerini etkiler.  .
 
• Dünyanın farklı yerlerindeki fiziksel
coğrafyanın çeşitliliği
• Lokasyon ve yerleşim arasındaki ilişki
• İnsan etkileşiminin fiziksel çevre
üzerindeki etkisi
KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ işlev, bakış açısı, 
dönüşümlü düşünme
algı,
 kendini ifade
etme
İnsanlar, benzersiz olduklarını  farklı sanat dalları yoluyla ifade eder. • işlev,  bakış açısı, dönüşümlü düşünme
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ şekil,
 işlev,
bağlantı
tasarım,
 teknoloji,
sürdürülebilirlik
Binaların ve yapıların tasarımı, çevresel faktörlere, insanların yaratıcılığına ve mevcut malzemelere bağlıdır. • Bir yapı inşa ederken dikkate alınması
gereken hususlar
• Bina ve yapıların çevre üzerindeki etkisi
• Yerel mimari ve bu mimarinin topluluğun
ihtiyaçlarıyla ve malzemelerin
erişilebilirliğiyle olan bağlantısı
KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ işlev,
bağlantı,
sorumluluk
iş,
işbirliği,
girişimcilik,
hizmet
İnsanlar sorunları çözmek ve insanların çabalarını ve girişimlerini desteklemek için
organizasyonlar oluştururlar.
• Organizasyonların amacı
• İnsanların neden organizasyonlara
katıldığı
• Bir organizasyonda sorun çözme
stratejileri
• Bir organizasyonu başarılı kılan
nedenler
GEZEGENİ PAYLAŞMA sebep-sonuç, değişim,
bakış açısı
doğal ortam,
karşılıklı
bağımlılık,
davranışsal adaptasyon,
çeşitlilik
 İnsanların yaptığı seçimler doğal yaşam alanlarını ve diğer canlıları etkiler. • Doğal ortamlarla etkileşim içindeyken
haklar ve sorumluluklar arasındaki
denge
• İnsanların doğal ortam üzerindeki etkisi
• Canlıların değişen çevresel koşullara
nasıl tepki verdikleri
Bu sayfa en son 2016-10-21 11:57:39 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı