FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Projelerimiz

 ARAŞTIRMA ÇOCUK PROJESİ

          Beykent Okullarında uygulanmakta olan Uluslararası Bakalorya Programları; öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda becerilerinin geliştirilmesine, aynı zamanda farklı düşünen insanların da haklı olabileceğini kabullenen hoşgörülü, sorgulayan, araştıran bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olur.

         Bilginin hızla çoğalıp güncelliğini yitirdiği bir dönemde tüm “IB Dünya Okulları”nın ortak hedefi: Öğrencilerinin sadece okul duvarları arasında değil okul yaşamları sonrasında da yaşam boyu öğrenmeye devam edebilmeleri için bilgiyi öğretmek yerine bilgi kaynaklarına kendilerinin erişmesini öğretmek  en önemli hedeflerinden biridir. Çağdaş bir okul olarak Beykent Okulları, öğrencilerinin ‘Öğrenmeyi Öğrenme’ becerilerini geliştirmek ve üzere sorgulama, veri toplama, topladığı verileri analiz etme ve yorumlama aynı zamanda raporlama gibi çalışmaları kapsayan bir araştırma çalışması olan Araştırmacı Çocuk Projesini  Ortaokul ve Lise düzeylerinde her yıl uygulamaktadır.

 

‘Araştırmacı Çocuk Projesi’ Beykentli öğrencilerin öğrenmeyi keşfettiği bir yolculuk olarak tanımlanabilir.

 

ARAŞTIRMACI ÇOCUK PROJESİ

Projenin Amacı:

         Sosyal Bilimciler tarafından üretim biçimlerine göre zaman; Avcı Toplayıcı, Tarım, Sanayi  ve Bilgi Çağı olarak dönemlere ayrılmıştır. İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında en hızlı tükettiğimiz şey ise bilgidir. Bu nedenle artık öğrenenlere bilginin hazır paket sunulması yerine  yaşam boyu öğrenen, öğrenebilen bireyler yetiştirmek daha kıymetli bir hale gelmiştir. Araştırmacı Çocuk Projesi de tam olarak bu amaca hizmet etmekte, kendi kendine sorgulayan, araştıran ve nihayetinde yine kendi kendine öğrenebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Süreç

Öğrenci Sorumlulukları;

Araştırma basamaklarını kullanarak:

  • Kendi ilgi alanlarına yönelik bir araştırma konusu belirlemeleri,
  • Yapacakları araştırmaya plan oluşturmaları,
  • Araştırma yapacakları konu ile ilgili hipotez kurmaları,
  • Veri toplayacakları kaynakları belirlemeleri,
  • Veri toplama araçlarını oluşturmaları (anket oluşturma),
  • Verileri toplamaları ve numerik toplanan verileri istatistiklerle ifade etme, yorumlama ve raporlama çalışmalarını sebatla tamamlamaları beklenir.

 

Öğretmen Sorumlulukları;

  • IB-MYP Koordinatörü, Okul Kütüphanecisi, Türkçe, Matematik Öğretmeni ve ATL (Öğrenmeyi Öğretme Alanı)  Lideri öğrenci çalışmalarını yakından takip ederek Bilgi Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini izler,
  • Öğrencilere geri bildirim yapar,
  • Eğer öğrenci ile daha detaylı çalışmaya ihtiyaç duyarsa bireysel randevu vererek öğrencinin araştırma becerilerinin gelişim sürecine destek verirler.

Son olarak tamamlanan sunumlar için Okul Müdürü, IB-MYP Koordinatörü, ATL lideri ve diğer tüm öğretmenlerin de yer alacağı bir izleme ekibi oluşturulur.

Sonuç

     Süreç tamamlandığında öğrenciler artık çıktıkları yolculuğun sonuna gelmiş ve derinlemesine öğrenim sağlamış olurlar. Bu yolculuk yaşam boyu öğrenebilme becerisinin ilk adımı olarak tüm öğrencilerimizin hayatında iz bırakıp, sonraki eğitim öğretim hayatlarına da ışık tutan bir çalışma olarak hatırlanacaktır.

       Birbirinden kıymetli her bir çalışmanın sunulmasında ve değerlendirilmesinde okul toplumuyla birlikte velilerin katılımı da öğrencilerin şevk tutumunu kazanmasına ve bu becerilerin hayat bulmasına yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayfa en son 2016-10-18 15:11:00 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı