FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
PYP (İlk Yıllar Programı)

İLK YILLAR PROGRAMI (PYP)

PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir disiplinler üstü programdır. Bu program, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığına ve bilginin yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini esas alır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sunmak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin sorgulama yaptıkları bir eğitim ortamı yaratmayı ve aşağıda sıralanan öğrenme sonuçlarına ulaşan, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İlk Yıllar Programı’nda (PYP) eğitim - öğretim programı, okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik olmayan öğrenci çalışmalarını kapsamaktadır çünkü bu çalışmaların tümü öğrencinin gelişimini etkilemektedir. PYP eğitim öğretim programı 5 temel öğeyi esas alarak hazırlanmıştır. Bunun nedeni bilginin ve becerilerin edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergilenmesine fırsat sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmasıdır. Bu beş temel öğe şunlardır:

 

1. KAVRAMLAR

Şekil

Sebep Sonuç

İşlev Değişim Bakış Açısı

Dönüşümlü Düşünce

Bağlantı

Sorumluluk

 

2. BİLGİ

PYP eğitim-öğretim programı 6 tema üzerine kurulmuştur. Bu temalar bilgi alanlarını belirler. Tüm dersler, programın uygulandığı tüm düzeylerde bu temalar altında birleşerek disiplinler üstü çalışmaları esas alarak planlanır ve uygulanır.

Temalar

‘Biz Kimiz?’

‘Yer ve zaman olarak neredeyiz?’

‘Kendimizi nasıl ifade ediyoruz?’

‘Dünyanın işleyişi nasıldır?’

‘Kendimizi nasıl organize ediyoruz?’

‘Gezegeni Paylaşıyoruz’

3. BECERİLER Sosyal Beceriler

Sorumluluğu Kabul Etme Başkalarına Saygı Başkaları ile Çalışabilme

Çatışmaları Çözümleyebilme

Grup Kararı Alabilme

Farklı Rollere Uyum Sağlayabilme

 

Araştırma Becerileri Soru Oluşturma Gözlem

Planlama

Veri Toplama Verileri Kaydetme Verileri Düzenleme Verileri Yorumlayabilme

Araştırma Sonuçlarını Sunma

 

Düşünme Becerileri

Bilgi Edinimi Anlama Uygulama

Analiz Edebilme

Sentez

Analiz Edebilme Sentez Yapabilme Değerlendirme

Birden Farklı Bakış Açısını Aynı Anda

Değerlendirebilme

Düşünme Üzerine Düşünme

 

İletişim Becerileri

Dinleme Konuşma Okuma Yazma

Sözlü Olmayan İletişim

 

Kendi Kendini İdare Etme Becerileri

Büyük Kas Becerileri Küçük Kas Becerileri Alan Uzam Bilinci Organizasyon

Zaman Yönetimi

Güvenlik

Sağlık Yaşam Tarzı Davranış Biçimleri Bilinçli Seçimler

 

4. TUTUMLAR

Öğrencilerin şu tutumları geliştirmeleri beklenmektedir:

Değer Verme Kararlık – Bağlanma Kendine Güven Yardımlaşma Yaratıcılık

Merak

Kendini Başkalarının Yerine

Koyabilme

İstekli Olma

Bağımsız Davranabilme Dürüstlük ve Adil Olma Saygı

Hoşgörü

 

5. DAVRANIŞLAR

 

PYP PROGRAM MODELİ

PYP’ DE SERGİ

PYP’ nin son yılı olan 4. Sınıfta tüm öğrenciler PYP sergi çalışmasına katılır.PYP sergisi, PYP’ nin temel öğelerini sentezleyip bunları okuldaki tüm topluluk üyeleriyle paylaştığından, bir PYP okulunun ve öğrencisinin yaşamında önemli bir olayı temsil eder. Bu, PYP çalışmalarının tüm evrelerinde gelişmekte olan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrenen profilinin özelliklerini sergileyebilmeleri için öğrencilere bir fırsat tanıyan son derece önemli bir deneyimdir.

PYP sergi çalışmalarında öğrencilerden beklenen, ortaklaşa yürütülen disiplinlerüstü bir sorgulama sürecine girişmeleri ve bu kapsamda gerçek yaşama dair konuları ya da sorunları tanımlamaları, sorgulamaları ve bunlara çözümler sunmalarıdır.

PYP sergisi şu ana amaçları taşır:

  • Öğrencilerin derinlemesine, ortaklaşa yürütülen bir sorgulamanın içine girmesi
  • Öğrencilere kendi öğrenmeleri için bağımsızlıklarını ve sorumluluklarını sergileme fırsatının tanınması
  • Öğrencilere çoklu bakış açılarını keşfetmeleri için fırsat tanınması
  • Öğrencilerin daha önceki yıllarda öğrendiklerini sentezlemesi ve kullanması ve de PYP süresince kat ettikleri mesafeye dair dönüşümlü düşünmesi
  • Öğrencilerin anlamalarının değerlendirilmesi için uygun bir sürecin sunulması
  • Öğrencilerin öğrenmelerinin neticesinde nasıl harekete geçebileceklerinin sergilenmesi
  • PYP’nin temel öğelerini bir araya getiren ortaklaşa bir deneyim çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul topluluğunun diğer üyelerinin toplanması
  • Öğrenenlerin ilköğretimden ortaöğretime/lise öğretimine geçişlerinin kutlanması.
Bu sayfa en son 2016-10-07 12:56:51 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı