FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
MYP (Orta Yıllar Programı)

ORTA YILLAR PROGRAMI (MYP) NEDİR?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IB) orta yıllar programı MYP 11 ila 16 yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir öğretim çerçevesidir.

MYP öğrencilere akademik çaba imkânı sunan ve yaşam becerilerini geliştiren tutarlı ve kapsamlı bir müfredat çerçevesi sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu yıllar gençlerin gelişiminde kritik öneme sahiptir. Okul başarısı kişisel, sosyal ve duygusal sağlıkla çok yakından ilgilidir. Öğrencilerin kimliklerini oluşturduğu ve özsaygılarını inşa ettikleri dönemde MYP öğrencilerin hem okul hem de sınıfın ötesinde hayatta başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak üzere onları teşvik eder. Program öğrencilere kişisel güçlü yanları üzerine giderek üstün başarı gösteremeyebilecekleri alanların zorluklarını da göğüsleme imkânı tanımaktadır. MYP öğrencilere potansiyellerini geliştirme, kendi öğrenim seçimlerini araştırma, uygun riskler alma ve güçlü bir kişisel kimlik üzerine düşünme ve geliştirme fırsatı vermektedir.

MYP

 • Bütünsel olarak öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak sağlığını önemser.
 • Öğrencilerin gelecekte karşılaşabilecekleri herhangi bir zorluğu yönetebilmeleri ve buna yönelik sorumlu bir şekilde harekete geçebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilginin, davranışların ve becerilerin edinilmesinde onlara imkânlar sağlar.
 • Sekiz ders grubu aracılığıyla anlamalarının derinlemesine ve ayrıntılı olmasını sağlar. Öğrencilerin kendi kültürlerini ve başka kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak için en az iki dil öğrenilmesini şart koşar.
 • Toplum hizmetine katılmaları için öğrencileri motive eder.
 • Öğrencilerin devam edecekleri eğitim, çalışma hayatı ve yaşam boyu öğrenme için hazırlanmalarına yardımcı olur.

PROGRAM MODELİ

IB program modelleri IB eğitiminin temel önemli özelliklerini vurgulamaktadır.

 • Öğrenen profilinin özelliklerini geliştirmek
 • Öğretmeye ve öğrenmeye yaklaşımlar
 • Yaşa uygun bitirme deneyimleri
 • Ders grubu ya da disiplinlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu yapısı
 • Uluslararası düşünme kavramını öğrenmenin temel hedefi ve bağlamı olarak ele almak.

 • Öğrenen Profili:  MYP program modelinin merkezinde öğrenci yer almakta ve öğrencinin etrafındaki ilk halka programın öğrencilere disipliner ve disiplinlerarası anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olan özelliklerini temsil etmektedir.
 • Öğrenmeye yaklaşımlar (ATL) : Öğrenim becerilerinin gelişiminde MYP’nin ana öğesi olan öğrenmeye yaklaşımlara bağlılık göstermek
 • Öğretmeye yaklaşımlar : Sorgulama yoluyla işbirliğine dayalı öğrenim dâhil MYP pedagojisini vurgulamak
 • Kavramlar : Kavram odaklı müfredatı vurgulamak
 • Evrensel bağlamlar: öğrenimin bağlam içerisinde nasıl en iyi şekilde yapıldığını vurgulamak

İkinci halka programın birtakım önemli sonuçlarını ifade eder.

 • Sorgulamaya dayalı öğrenim, toplum içerisinde hizmeti kapsayan öğrencinin başlattığı eylemlerle sonuçlanabilir.
 • MYP (MYP 5. Yıl öğrencileri için) kişisel projeyle veya MYP 3. veya 4. Yıl öğrencileri için) toplum hizmeti projesiyle bitmektedir.

 

Üçüncü halka MYP’nin geniş ve dengeli müfredatını ifade eder.

 • MYP örğetme ve öğrenmeyi sekiz ders grubuyla düzenlemektedir: Dil ve Edebiyat, Dil Edinimi, Bireyler ve Toplumlar, Fen Bilimleri, Matematik, Sanat Beden  ve Sağlık eğitimi, Tasarım.
 • Ders grupları evrensel bağlamlar ve anahtar kavramlar yoluyla birbirine bağlanmaktadır.

MYP DERS GRUPLARI

 MYP de 8 temel ders grubu yer almaktadır:

DİL VE EDEBİYAT (Türkçe- Türk Dili Ve Edebiyatı)
DİL EDİNİMİ (Yabancı Diller-İngilizce ve Almanca)
BİREYLER VE TOPLUMLAR (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
FEN BİLİMLERİ (Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji)
MATEMATİK (Matematik)
TEKNOLOJİ (Bilgisayar ve Tasarım Teknolojileri)
BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ
SANAT (Müzik, Görsel Sanatlar)

MYP’de KİŞİSEL PROJE

MYP 5 seviyesindeki tüm öğrenciler kişisel projeyi tamamlamak zorundadır.

Kişisel proje öğrencilerin ATL becerilerini kullanmaları ve güçlendirmeleri, önceki öğrenmeleri ve derse özgü öğrenmelerini pekiştirmeleri ve kişisel ilgi alanı geliştirmeleri için onları teşvik eder. Kişisel proje öğrencilerin tam anlamıyla yaratıcı bir kişisel ürün ya da kazanım ortaya çıkarmaları ve MYP’ de öğrendiklerini somut olarak yansıtabilmeleri için mükemmel bir olanaktır. Bu proje aynı zamanda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre öğrenmenin ve anlatımın farklılaştırılması için birçok fırsat sunar. Her bir öğrenci kişisel projeyi kendi başına tamamlar.

Kişisel proje öğrenci merkezlidir ve onların yaşlarına uygun projelerdir; sorgulama döngüsü, eylem ve dönüşümlü düşünme yoluyla öğrencilerin uygulanabilir keşiflerde bulunmalarını sağlarlar. Kişisel proje öğrencilerin IB öğrenen profili özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olur, öğrencilerin MYP aracılığıyla geliştirdikleri ATL becerilerini göstermelerinde önemli bir aracı olarak rol oynar, öğrencilerin bağımsız ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar.

BEYKENT OKULLARI MYP SERTİFİKASI VERME ESASLARI

Aşağıdaki gereklilikleri tamamlayan öğrenciler Beykent Okulları tarafından verilen MYP Sertifikasını almaya hak kazanır:

 • MYP 4 ve MYP 5 düzeyini (programın son iki yılını) Beykent Okullarında okumuş olmak
 • MYP 5. sınıfta, MYP grup derslerinden alt branş dersleri de dahil olmak üzere her birinden en az 2 almış olmak,
 • MYP 5. Sınıfta okutulan 6 ders grubundan toplamda en az 18 almış olmak
 • Kişisel proje çalışmasından en az 3 almış olmak

 

 

Bu sayfa en son 2016-10-07 12:52:29 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı