FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
IB Nedir?

IB NEDİR?

Uluslararası Bakalorya Programı (IB), daha iyi ve barışçıl bir dünya yaratmak amacıyla dünya genelindeki okullar için yüksek kaliteli ve zorlayıcı eğitim programları bir organizasyondur. Haziran 2016 verilerine göre Dünya’da 143 ülkede 4527 okulda uygulanan Bakalorya eğitim programlarında 1.5 milyondan fazla öğrenci eğitim görmektedir.

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler-arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha barış dolu bir dünya yaratılmasına yardım edecek sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

IB, bu amaç doğrultusunda okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışarak zorlu ve etkili uluslararası eğitim ve değerlendirme programları geliştirir.

Bu programlar dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan etkin, merhametli ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişmesini destekler.

 

IB TARİHÇESİ

IB Diploma Programı (DP) 1968 yılında gençlerin dünyamızın karmaşıklıklarını daha iyi anlaması ve yönetebilmesini sağlamak ve dünyamızı daha iyi hale getirmek üzere eyleme geçmek için gerekli beceri ve davranışları geliştirerek uluslararası bir eğitim sunmak amacıyla kurulmuştur. Böyle bir eğitim hem o dönemin daha yenilikçi eğitsel düşünme yapısında hem de disipliner, kültürel, ulusal ve coğrafi sınırları aşan kavram, fikir ve meselelere odaklanan bir eğitim yoluyla dünyanın daha iyi hale getirileceği temeline dayandırılmıştır.

 

1994 yılında MYP’ nin ve 1997’de İlk Yıllar Programı’nın (PYP) uygulamaya konmasıyla birlikte IB 3 ila 19 yaşındaki öğrencilere uluslararası eğitim süreci sunmuş oldu. On yıl sonra, IB öğrenen profilinin ve uluslararası düşünebilen öğrenen profilinin benimsenmesiyle birlikte IB’nin eğitsel yaklaşımını gelişimsel açıdan uygun bir biçimde ifade eden üç güçlü, bağımsız programın ortak bir zemin üzerine oturtulması sağlanmıştır. 2012 yılında IB Kariyere İlişkin Sertifika’ nın (IBCC) sunulması süreci daha da ilerleterek 16-19 yaş arası öğrencilerin DP’nin yanında seçebileceği uluslararası eğitim yolları yaratmıştır.

 

IB ÖĞRENEN PROFİLİ

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.  

Sorgulayan
Doğal merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam etmektedir.

Düşünen
Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir şekilde uygulamak konusunda inisiyatif kullanmaktadırlar.

İletişim Kuran
Matematik sembollerinden oluşan dil de dahil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve ifade edebilmektedirler.

Riski Göze Alan
Tanımadıkları durumlara korkusuzca yaklaşmaktadırlar ve yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak güvene ve bağımsızlığa sahiptirler. Cesurdurlar ve inandıkları şeyleri savunma konusunda seslerini duyurmaktan çekinmemektedirler.

Bilgili
Küresel ilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya vakit ayırmışlardır. Bunu yapmakla önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir.

İlkeli
Ahlaki mantığın ilkelerini oldukça iyi kavramışlardır. Dürüst ve doğrudurlar, adalet ve hak duygularına sahiptirler.

Duyarlı
Başkalarının gereksinim ve duygularına duyarlılık göstermektedirler. Eylem ve hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptirler.

Açık-Fikirli

Diğer bireylerin ve kültürlerin görüş, değer ve geleneklerine saygılıdırlar ve çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve göz önüne almaya alışkındırlar.

Dengeli
Fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişisel sağlığın önemini anlamaktadırlar. Öğrenmelerini tekrar gözden geçirip değerlendirirler.


Dönüşümlü Düşünen
Kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirmekte ve güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı şekilde analiz etmektedirler.

IB öğrenen profili, IB Dünya Okulları tarafından değer verilen 10 özelliği temsil eder. Bu özelliklerin ve benzerlerinin, insanların yerel, ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerine yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

 

 

BEYKENT OKULLARI ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMLARI SÜRECİ

1990 yılında eğitim hayatına başlayan Beykent, bugün Türkiye’de ve dünyada eğitim sektöründe, üç yaşından üniversiteye kadar en geniş yelpazede eğitim veren sayılı eğitim kurumlarından biri olarak 27 yıldır sektörde hizmet vermektedir.

Beykent Okulları, eğitim dünyasındaki yenilikleri yakından takip ederek hizmet anlayışını sürekli geliştirmektedir. Dünyanın en kaliteli eğitim oluşumları arasında yer almak için 15 Nisan 2011 tarihinde Uluslararası Bakalorya Organizasyonu Orta Yıllar Programı’nı (MYP) uygulama yetkisi almış ve bir “Dünya Okulu” unvanını kazanmıştır. Aynı hedef doğrultusunda İlk Yıllar Programı (PYP) ve Diploma Programı (DP) ile ilgili çalışmalar 2011-2012 öğretim yılında ilgilenen okul olarak başlatılan süreç daha sonraki yılda aday okul olarak sürdürülmüştür. 2014-2015 öğretim yılında Diploma Programını uygulama yetkisini almıştır.

IB PROGRAMLARININ UYGULANDIĞI SINIFLAR

 

Bu sayfa en son 2016-10-07 12:43:54 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı