FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
DP (Diploma Programı)

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma sı bütün dünyada geçerliliği olan ve tüm dünyaca tanınan uluslararası bir diplomadır. Merkezi Cenevre de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından uygulamaya konulan bu program, eğitimde uluslararası kalite ve güvencenin bir simgesi olmuştur. Uluslararası Diploma Programı dünya çapında yaklaşık 43 yıldan beri uygulanmaktadır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, 140 ülkede çeşitli üniversitelerle çalışmaktadır. Her yıl Diploma Programı ndan mezun olan 120.000 öğrenci üniversiteye yerleşmektedir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 16-19 yaş arası öğrencileri (lise 11. ve 12. Sınıfları) kapsayan, çok yönlü ve yoğun geçen 2 yıllık akademik bir eğitim sürecidir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı na katılan öğrenciler 2 yıllık eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavların sonunda uluslararası geçerliliği olan Uluslararası Bakalorya Diploması alırlar. Bu sınavlar Uluslararası Bakalorya merkezi tarafından hazırlanır ve değerlendirilir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı nı başarıyla tamamlayan öğrenciler lise diplomasına ek olarak Uluslararası Bakalorya Diplomasını da almaya hak kazanırlar. Öğrenciler aldıkları Uluslararası Bakalorya Diploması ile yurt içinde ve yurt dışında kariyer ve fırsat kapılarını aralar. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı yurt içinde birçok üniversitede burs veya bölümler arası geçiş kolaylığı sağlar. Öğrenciler yurt dışında da birçok üniversiteye giriş imkânını elde edebilir ve bazı üniversitelerde gördükleri dersler kapsamında alınacak derslerden muaf tutulabilirler.

 

Değerlendirme Sistemi

Diploma Programında öğrenciler her ders için 1 - 7 arasında puan alırlar. Öğrencilerin bir dersten alabileceği en yüksek puan 7 iken en düşük puan 1 dir. Öğrenciler Bilgi Kuramı (TOK) dersi ve Bitirme Tezi (Extended Essay) çalışmalarındaki başarısından dolayı ödül olarak fazladan 3 puan alabilirler. Bu nedenle öğrencilerin en yüksek diploma notu 45 olabilir.

Diploma Programı kriter bazlı değerlendirme sistemini benimser. Bu nedenle öğrenciler diğer öğrencilerin başarı seviyelerine göre değil, dersin başarı kriterlerini karşılama durumuna göre değerlendirilir.  Değerlendirmede dersin hedeflerinin karşılanması esastır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencinin gerekli akademik becerileri ne oranda gösterebildiği ölçülür.

Uluslararası Diploma Programı nda 2 tür değerlendirme metodu kullanılır.

Dış Değerlendirme

Uluslararası Diploma Programı ndaki birçok ders için değerlendirmenin temelini sınavlar oluşturur. Bu sınav türleri kompozisyon, örnek olay incelemeleri ve değişik soru tiplerinden oluşur. Sınavlar yurt dışına gönderilir ve IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) tarafından değerlendirilir.

İç Değerlendirme

Ders öğretmenleri tarafından yapılan değerlendirmelerdir. İç değerlendirme, ders içinde yapılan sözlü sunumlar, araştırmalar, laboratuar çalışmaları... Vb. dersin niteliğine göre değişen türleri içerebilir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

1) Uluslararası Bakalorya Organizasyonu nedir?

1968 de İsviçre nin Cenevre kentinde kurulan ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur. 3 ile 19 yaş arası öğrencileri zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliştirecek eğitim programları sunar.

2) Diploma Programı Türkiye de hangi okullarda uygulanmaktadır?

1)      Ahmet Ulusoy Koleji(Ankara)

2)      Aka Okulları (İstanbul)

3)      Amerikan Enstitüsü Koleji (İstanbul)

4)      Bilkent Laboratuar & Uluslararası Okulu (Ankara)

5)      İngiliz Uluslararası Okulu (İstanbul)

6)      Doğa Koleji Eğitim Kurumları (İstanbul)

7)      Enka Okulları (İstanbul)

8)      Eyüboğlu Lisesi ( İstanbul)

9)      Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi (Ankara)

10)   İTU Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi (İstanbul)

11)   İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuar Lisesi

12)   İstanbul Uluslararası Cemiyet Okulu

13)   İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

14)   Koç Lisesi (İstanbul)

15)   Kültür 2000 Koleji (İstanbul)

16)   Özel Kültür Lisesi (İstanbul)

17)   Türkiye MEF Okulları (İstanbul)

18)   Özel Marmara Lisesi (İstanbul)

19)   Ankara Privatschule Der Deutschen Botshaft Alman Lisesi

20)   TED Ankara Koleji Vakfı Lisesi

21)   TED Bursa Koleji

22)   TED İnanç Türkeş Özel Lisesi (Kocaeli)

23)   Tarsus Amerikan Lisesi

24)   Özel YÜCE Lisesi (Ankara)

25)   Yüzyıl Işıl Lisesi (Ankara)

26)   Özel Bilkent Lisesi (Ankara)

3) Diploma Programı hangi sınıfları kapsar?

Diploma Programı lise 11. ve 12. sınıfları kapsar.

4) Diploma Programı  öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlar mı?

IBDP müfredatı MEB in öğrencilere sunduğu içerik ile uyumludur. Diploma Programı derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci aynı zamanda üniversite sınavlarına da hazırlanmış olur.

5)  Diploma Programı nın avantajları nelerdir?

Diploma Programı nı alan öğrenci üniversite yaşamında gerekli olan akademik becerileri kazanır. Bu sayede üniversitede yakalayacağı başarının temelleri atılır. Diploma Programı nın temel hedeflerinden olan yabancı dili geliştirme sayesinde öğrenciler yabancı dillerini (İngilizce) aktif şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişir. Öğrenciler yabancı dili öğrenirken farklı kültürleri tanıma fırsatı da bulduklarından kültürlerarası farkındalığa ulaşmış bireyler olarak yetişirler.

Diploma Programı, öğrencilerin sadece akademik yanlarını geliştiren değil aynı zamanda sosyal ve kişisel özelliklerini geliştirecek, onlara toplum bilinci kazandıracak etkinliklerle donatılmıştır. Öğrenciler CAS etkinliklerinde aktif rol alarak yaratıcılıklarını geliştirecek ve kendilerini daha iyi tanıyacaklardır. Aynı şekilde CAS dersinin “Hizmet” bölümünde kendi yakın çevresi ve toplum yararına katkı sağlayacak etkinliklerde rol alırken, öğrencinin işbirlikçi yanı ve vatandaşlık anlayışı gelişecektir.

Diploma Programı öğrenciye ders seçimi açısından esneklik sağladığından öğrenciler kariyer hedeflerine ve yeteneklerine göre ders seçimi yapabilirler. Öğrencilerin aldıkları diploma dünyanın çoğu yerinde kabul gördüğü için Diploma Programı kapsamında aldıkları derslerden (seçilen üniversitenin politikasına göre) muaf tutulabilirler. Uluslararası Diploma yurt içinde de üniversitelerde burs veya bölümler arası geçiş kolaylığı sağlar. Örn: Sabancı Üniversitesi, diploma notu 32 puan ve üstü olan öğrencilere gerekli şartları sağladığında yüksek başarı bursu sağlamaktadır. Bilkent Üniversitesi nde ise Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer Bilkent Üniversitesi nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle öğrenci alan başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilirler. Kısacası öğrenci Diploma Programı na katılarak geleceğe yatırım yapmış olur.

6) Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Türkiye de hangi üniversiteler tarafından kabul görür?

 • Başkent Üniversitesi (Ankara)
 • Beykent Üniversitesi (İstanbul)
 • Bilkent Üniversitesi (Ankara)
 • Doğuş Üniversitesi (İstanbul)
 • Işık Üniversitesi (İstanbul)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
 • Koç Üniversitesi (İstanbul)
 • Okan Üniversitesi (İstanbul)
 • Özyeğin üniversitesi (İstanbul)
 • Sabancı Üniversitesi (İstanbul)

* (Burs ve bölümler arası geçiş şartları üniversite politikasına göre değişir.)

7) Uluslararası Diploma Programı yurtdışında hangi üniversitelerde geçerlidir?

Uluslar arası Diploma 75 ülkede 2544 üniversite tarafından tanınmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Cambridge Üniversitesi (İngiltere)
 • Oxford Üniversitesi (İngiltere)
 • Manchester Üniversitesi (İngiltere)
 • Coventry Üniversitesi (İngiltere)
 • Adams State College (ABD)
 • Acadia Üniversitesi (Kanada)
 • Carleton Üniversitesi (Kanada)
 • Edinburgh Üniversitesi  (The University of Edinburgh) (İngiltere)
 • Saint Louis Üniversitesi (İspanya)
 • Oslo Üniversitesi (University of Oslo) (Norveç)

* Bu üniversiteler öğrencilerin aldıkları diploma puanına göre alım yapmaktadırlar. Puan aralıklarını her üniversite kendisi belirler. Ayrıca öğrenciler, aldıkları ders türü ve seviyesine göre üniversitede alacakları bazı derslerden muaf tutulabilirler.

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Terimler Sözlüğü

Dil A: Öğrencinin anadili veya akademik olarak kendisini en yeterli bulduğu dil

Dil B: Yabancı Dil

ab initio: Dil öğrenmeye yeni başlayan öğrenciler için dil dersi

CAS: Creativity, Action, Service – Yaratıcılık,Bedensel Etkinlik, Hizmet

DP: Diploma Programı

HL: High level – İleri seviye

IB: International Baccalaureate – Uluslararası Bakalorya

IBO: International Baccalaureate Organization – Uluslararası Bakalorya Organizasyonu

TOK: Theory of Knowledge – Bilgi Kuramı

 

Diploma Programı Çerçevesi

 
Bu sayfa en son 2015-10-02 10:06:01 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı